Finanční příspěvek Olomoucký kraj

Autor: Michal Pospíšil <@>, Téma: Akce, Vydáno dne: 08. 11. 2022

Logo olomoucký kraj


Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec na Hané získalo v roce 2022 finanční dotaci od Olomouckého kraje z dotačního titulu zaměřeného na "Významné akce s požární tématikou organizované spolky hasičů a pobočnými spolky hasičů Olomouckého kraje", která byla poskytnuta na zajištění částečné úhrady oslav 140 let trvání SDH Kostelec na Hané.
Logo olomoucký kraj