Finanční příspěvek z SZIF

Autor: Michal Pospíšil <@>, Téma: Akce, Vydáno dne: 19. 08. 2022

ID: 482
ID: 483
ID: 484


Vybavení pro kulturní činnost SDH Kostelec na Hané - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec na Hané uspěl s žádostí o finanční příspěvek v rámci dotačního titulu MAS region Haná v Programu rozvoje venkova na nákup vybavení pro spolkovou a kulturní činnost.Předmětem projektu bylo pořízení vybavení v oblasti výpočetní techniky, notebook, projekční plátno, tiskárna, dataprojektor, dále úložné policové regály, cateringové stoly, skládací konferenční stůl, nůžkové párty stany, konferenční židle a zahradní nábytek pro SDH Kostelec na Hané. Získané vybavení nám umožnilo kvalitnější zajištění aktivit, které pořádáme a organizujeme v oblasti kulturních, společenských, vzdělávacích a volnočasových aktivit pro všechny cílové skupiny. Tento projekt byl realizován v roce 2021 v rámci podpory z výzvy MAS region HANÁ metodou LEADER, financován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova, prostřednictvím Programu rozvoje venkova.