Sbor dobrovolných hasičů pořídil díky přispění Nadace Agrofert nový hasičský přívěs

Autor: Michal Pospíšil <@>, Téma: Akce, Vydáno dne: 31. 08. 2020V letošním roce získal sbor dobrovolných hasičů v Kostelci na Hané nový hasičský přívěs. Finanční částkou 50.000 Kč náš projekt podpořila Nadace Agrofert. Zbývající část ceny byla financována z rozpočtu SDH Kostelec na Hané. Nadace Agrofert již 5 let podporuje činnosti jednotlivců a nekomerčních právnických osob a především finančně přispívá na rozvoj jejich aktivit a zlepšení materiálně-technického vybavení. Pořízený přívěs bude sloužit pro potřeby sboru především k převozu hasičského vybavení a techniky na soutěže mládeže, ale v neposlední řadě při řešení mimořádných událostí, jako jsou záplavy a povodně. Za finanční podporu, bez které by k realizaci tohoto projektu v nejbližším období nedošlo, patří nadaci Agrofert velký dík.