Povodně Troubky

Autor: Petr Bohanes <bohanes@centrum.cz>, Téma: 2010, Vydáno dne: 25. 05. 201020. května v 6 hodin ráno, necelých 48 hodin po povodňové vlně, která zasáhla obec Troubky, vyjela jednotka, na žádost KOPIS Ol., také na pomoc. V době našeho příjezdu byla většina obce stále pod vodou, proto nebylo možné likvidovat následek povodně přímo v obci. Naše jednotka tedy byla nejprve nasazena na čerpání jedné z lagun na fotbalovém hřišti, část jednotky pak byla přesunuta k podpoře ZÚ Hlučín, který zajišťoval rozvoz potravin obyvatelům do domů, které byly stále pod vodou. V následujících dnech, v souvislosti se snižující se hladinou vody, se začalo i s likvidací následků povodní uvnitř obce. Čerpaly se sklepy, studny, jímky, laguny, pomáhal se vynášet poničený majetek.... Činnost naší jednotky byla ukončena v neděli 23.5. Během těchto čtyř dní jsme odpracovali v průměrném počtu 7 členů pět 12-ti hodinových směn, přičemž v Kostelci bylo stále zajištěno jedno družstvo pro případ výjezdu. Každý den byla výjezdová jednotka rozdělena na tři dvoučlenná družstva a velitele. Každé z družstev mělo k dispozici čerpadla dle aktuální potřeby a zajišťovalo samostatnou činnost při daném zásahu. Velitel mezi tím fungoval jako jakási spojka a průzkum. Měl především za úkol zajistit nutný materiál k řešení dané události a vyhledat další vhodné místo nasazení, to vše po dohodě s místním krizovým štábem. Celkově jsme řešili 28 MÚ, z toho bylo jedno 24-hodinové čerpání laguny a jedna humanitární pomoc ve spolupráci se ZÚ Hlučín. Zbývajících 26 událostí souviselo s čerpáním uvnitř, nebo v blízkosti obytných či hospodářských budov. Využili jsme většinu vybavení, které na takovéto situace máme, tj. - dvě plovoucí čerpadla, dvě kalová elektrická čerpadla a jedno motorové kalové čerpadlo. Z mobilní techniky byla nasazena: A 31 DA a Opel Ascona TA-VEA .................................................................................................................................. Pár slov pod čarou: Následky těchto povodní byly a jsou zajisté hrozné a škody půjdou do stovek milionů. Ale bylo znát, že se na ně lidé připravili, že byla alespoň trocha času na záchranu majetku. Také se ukázalo, že armáda dokáže se svými jednotkami CO zajistit vydatnou pomoc třeba (tak jako v Troubkách) tím, že zřídí polní kuchyni, která navaří jak pro postižené obyvatele, tak pro zasahující složky. Otázkou tedy je, proč se právě tyto jednotky ruší. Troubky se staly v roce 1997 symbolem povodní a i dnes po 13-ti letech jsou zde pozůstatky této obří povodně znát. Jen těžko se dá vžít do pocitů lidí, kteří zažili velkou povodeň už jednou a nyní jim voda zase jen brala. Pro některé naše hasiče bylo letošní nasazení jakýmsi připomenutím těchto hrůz. Před třinácti lety tu tři týdny pracovali ve směnách na likvidaci následků velké vody a do míst, která znali jen pod vodou, nebo s hromadou sutin, se vrátili zase když byla zatopená.