TC - únik čpavku Prostějov

Autor: Petr Bohanes <bohanes@centrum.cz>, Téma: 2010, Vydáno dne: 09. 04. 2010

NH3


Dne 9.4.2010 byla v 9:09 vyslána JPO KNH na taktické cvičení k úniku čpavku ze strojovny zimního stadionu v Prostějově. Námětem cvičení byla situace, kdy v částečně obsazené hale zimního stadionu, při hokejovém utkání (na místě cca. 2500 figurantů), dojde k poruše na zařízení strojovny a do ovzduší se dostane větší množství čpavku. Našim úkolem po příjezdu bylo zajistit 2 hasiče v OPCH, kteří společně s kolegy z HZS PV provedou průzkum strojovny, zajistí evakuaci obsluhy, následně pomocí kanálových ucpávek zamezí šíření čpavkové vody do kanalizace a také najdou místo úniku na potrubí, které utěsní. Dále jsme zajišťovali dopravu vody hadicemi od nadzemního hydrantu, spolupracovali jsme se ZZS při zajišťování potřebného materiálu k ošetření raněných, pomáhali jsme v nástupním prostoru…. V závěrečné fázi cvičení další dva naši hasiči v OPCH provedli závěrečný průzkum objektu stadionu. Cvičení bylo ukončeno po 11. hodině. Na místě: HZS PV, HZS OL, JSDH – Vrahovice, Žešov, Domamyslice, Krasice, Mostkovice, Plumlov, Olšany u PV a Určice. Z dalších složek IZS: Policie ČR, MP Prostějov, ZZS Prostějov a Celní správa. Technika JPO KNH: Praga NTS 265 CAS 16, Avia A31 DA.
NH3
NH3
NH3
NH3
NH3
NH3
NH3
NH3
NH3
NH3
NH3
NH3
NH3
NH3
NH3