Povodně Hustopeče

Autor: Petr Bohanes <bohanes@centrum.cz>, Téma: 2009, Vydáno dne: 28. 06. 200926.7.2009 ve 12 hod. vyjela jednotka na výzvu SOPIS PV likvidovat následky povodní do 80 km vzdálených Hustopečí nad Bečvou. V pátek se naše činnost zaměřila na odstraňování naplavenin v obytných částech 3 rodinných domů, v kterých byla při povodni výška vody cca. 180 cm. Bahno bylo odstraňováno pomocí vysokotlakého proudu a jednoho proudu "D". Po 7 hodině večerní byla činnost ukončena a jednotka se s CAS 16 Praga NTS 265 vrátila na základnu. Následující den jsme vyjeli s A 31 DA po 6 hodině ranní opět do Hustopečí. Znovu jsme u dvou domů prováděli odstraňování nánosů bahna. V jednom domě jsme navíc vyčerpávali pomocí dvou elektrických kalových čerpadel studnu, v druhém domě jsme učinili protipožární opatření kvůli mokrým uhelným briketám, které zde byly uskladněny. Naše další činnost po zbytek dne spočívala v plnění velkoobjemových kontejnerů odpadem a zprůjezdńování pozemních komunikací. Práce byly ukončeny v 19 hodin a ve 21 hodin se jednotka vrátila na základnu. Prozatím naše další pomoc není potřeba. Během těchto dvou dnů jsme zasahovali u 7 mimořádných událostí. Použitá technika CAS 16 Praga NTS 265, A 31 DA a 2x el. kalové čerpadlo. V Kostelci zůstalo připraveno dlaší družstvo pro případ jiného výjezdu, nebo nutnosti střídání v Hustopečích.