Únik nebezpečné látky

Autor: Petr Bohanes <bohanes@centrum.cz>, Téma: 2009, Vydáno dne: 07. 06. 20097.6.2009 ve 12:30:35 byla jednotka vyslána do Kostelce na Hané na ulici Tyršova. Jednalo se o únik oleje na vozovku a do dešťové kanalizace po proražení olejové vany z osobního automobilu. Zamezili jsme dalšímu šíření a provedli jsme zasypání sorbentem a sběr kontaminátu. Technika CAS 16 Praga NTS 265. Délka zásahu 1 hodina.